Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i BI består af:

  • Forretningsudvalget
  • De tre afdelingsformænd (fodbold, håndbold og bordtennis)
Formand: Kim Glad Andersen
Næstformand: Lars Larsen
Kasserer: Per Taagaard
Sekretær: Flemming Holm
Suppleant: Per Glad Jacobsen
Repr.: Fodbold: Daniel Svane
Formand: Håndbold: Louise Hørlyk
Formand: Bordtennis: Frank Dolberg
Formand: BIs Venner HC Poulsen

Hovedbestyrelsen har nedsat følgende underudvalg, som du kan læse mere om på de respektive sider:

  • Centerudvalget
  • Bankoudvalget
  • Markedsudvalget

Forretningsudvalg:

Formand: Kim Glad Andersen
Næstformand: Lars Larsen
Kasserer: Per Taagaard
Sekretær: Flemming Holm
Suppleant: Per Glad Jacobsen

 

 

 

foto pa vej   foto pa vej

Formand:

Kim Glad Andersen

 

Næstformand:

Lars Larsen

 foto pa vej   foto pa vej

Kasserer:

Per Taagaard

 

Sekretær:

Flemming Holm