Ny LED belysning med støtte fra SE Vækstpulje Nyfors

BI modtog en dejlig julegave december 2016 - nemlig en donation stor tkr. 250 fra SE Vækstpulje Nyfors. Donotationen skal bruges til ny LED belysning i BI-Cenetret samt efterisolering af loftsarealer. Projektet beløber sig til tkr. 394, hvoraf BI selv er ansvarlig for fremskaffelse af restbeløbet tkr. 144. Med gennemførelsen af dette projekt kan BI bidrage til besparelser på el- og varmeforbruget samt medvirke til et bedre indeklima. Loftsisoleringen er etableret, og udskiftningen af de nuværende lyskilder til LED er igangsat - et arbejde som vil ske samtidig med opsætningen af ny loftsbeklædning i Cafeen.   

Læs mere om SE Vækstpulje Nyfors:

Energi – og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af. En af de måder SE gør det på, er ved at uddele midler fra SE Vækstpulje Nyfors til at støtte værdiskabende formål.

Med vækstpuljens midler kan SE tage endnu højere grad af ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som SE´s kunder og andelshavere bevæger sig i.
SE Vækstpulje Nyfors blev etableret i forbindelse med fusionen mellem energiselskaberne Nyfors og SE i maj måned 2016. Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner. De uddeler midler tre gange årligt. Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors kan uddele op til 5 mio. kr. hvert år de næste 10 år.
www.se.dk/om-se/se-vaekstpulje-og-se-vaekstpulje-nyfors/se-vaekspulje-nyfors-formaal

 

Grundvandssænkning gennemført med støtte fra Anlægspuljen

Rapporten Bygningssættet BI-Centeret blev udarbejdet foråret 2016. En rapport som omfatter BI-Centerets tilstand 40 år efter opførelsen. Rapporten peger på flere udfordringer, som kræver udbedringer - bl.a. de mangeårige problemer med opstigende grundvand. I løbet af 2017 er den påkrævede grundvandssænkning gennemført med et godt resultat, således kælderarealerne fremstår i bedre stand end set i rigtig mange år. Tilskud stort tkr. 750 fra Brønderslev Kommunes Anlægspulje har muliggjort denne investering, og støtten har ligeledes gjort det muligt at gennemføre trin 1 i udskiftningen af det defekte ventilationsanlæg. Udskiftningen af ventilationsanlægget har betydet, at BIs bordtennisspillere efter mange års udfordringer, nu kan dyrke bordtennisspillet i et tidsvarende miljø uden kondensproblemer mv. Vi er også på vej mod forbedrede forhold i kælderens omklædningsfaciliteter og opbevaringsrum.  

Vi håber, at 2018-19 bliver de år, hvor vi kan gennemføre trin 2 i udskiftningen af ventilationsanlægget, således også omklædningsrum mv. kan fremstå i forsvarlig brugbar stand.