Stiftende generalforsamling for BI E-Sport den 15. oktober

Der afholdes stiftende generalforsamling for BI E-Sport tirsdag den 15. oktober kl. 19 på BI-Centeret.

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte

4. Gennemgang af vedtægter

5. Valg af medlemmer af bestyrelsen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

7. Eventuelt