Nytårsbrev

Kære BI-ambassadør,

 

Nytårshilsen - 2021!

Jeg vil hermed på vegne af BI’s forretningsudvalg benytte lejligheden til at takke alle frivillige, som yder en indsats for Brønderslev Idrætsforening (BI).

Vi håber, at I alle og jeres familier har det godt trods stigende smittetal og omfattende nedlukning af Danmark. Efter et par dejlige måneder i næsten normale rammer er vi nu nedlukket igen. I vores område af Nordjylland kom Brønderslev Marked til at markere en fantastisk folkelig genåbning af vores lokalsamfund. Markedet blev en sand folkefest, vi aldrig kommer til at glemme. Det var absolut fantastisk.

Vores Tak til BI’s mange frivillige trænere, ledere og hjælpere kommer ovenpå et meget specielt 2020, hvor foreningslivet stod i skyggen af COVID-19 pandemien – og hvor vi nu igen i 2021 er ramt af en ny Corona variant.

I foreningssammenhæng blev 2021 et vanskeligt år for mange foreninger i forhold til at få gang i alle tidligere medlemmer og aktiviteter, da mange havde fået nye vaner under COVID-19. Mange arrangementer og sportslige udfoldelser har været lukket ned, og de gamle vaner og traditioner har for mange medlemmers vedkommende skullet genopfriskes.

Foreningslivet er igen lukket ned grundet nødvendige restriktioner for vores udfoldelser og samvær – vi kan ikke færdes, som vi plejer.

Rigtig mange mennesker savner nu igen at kunne mødes i de sociale sammenhænge, som plejer at være en selvfølge – og en naturlig del af hverdagen.

Vi håber på at vaccinerne vil virke og smittetallet vil falde, så vores hverdag atter kan blive normal, og vi kan få fuld gang i samfundet, i de sportslige aktiviteter og i de sociale sammenhænge på og omkring BI-Centeret.

Brønderslev Marked blev som tidligere nævnt årets helt store tilløbsstykke. Markedet blev uden sidestykke et sandt festfyrværkeri af samfundsglæde samlet på Markedspladsen i Brønderslev. Der blev festet og hygget som aldrig tidligere. Ja, der blev festet så intenst og folkeligt, at forsyningskæderne udi mad og drikkevarer på det nærmeste løb tør allerede i løbet af fredagen. Holdet bag Markedet – i daglig tale Markedskroen – støvsugede på det nærmeste alle øl lagre mv. i miles omkreds for at tilfredsstille Nordjydernes gensynsglæde.

Det blev en helt igennem formidabel oplevelse at deltage som hjælper, og – der skal lyde en kæmpestor tak til Markedskroen, og alle som bidrog til dette fantastiske og uforglemmelige arrangement.

Som andre aktiviteter har Bingo aktiviteterne ligeledes været sat på standby, og nu var vi endelig kommet godt i gang igen – inden Corona’en igen satte en stopper for aktiviteterne.

Vi har fået sagt tak til Finn Andreasen for årtiers flotte indsats omkring Bingo i Brønderslev, og holdet bag Bingo aktiviteterne er heldigvis ved godt mod på trods af alle besværlighederne.     

Som de fleste ved, er Brønderslev Marked og Bingo udover den kommunale støtte Hovedafdelingens vigtigste indtægtskilder. De flotte resultater af Brønderslev Marked og Bingo har medført, at Hovedafdelingen har en sund økonomi. Da Markedet sidste år blev aflyst, frygtede vi at regnskabet ville resultere i et større negativt resultat.

Regeringen indførte glædeligvis en række økonomiske hjælpepakker, og ansøgninger i  Corona-hjælpepuljer har resulteret i betydelige tilskud for såvel Hovedforeningen som for de sportslige afdelinger. En rekordstor omsætning på Brønderslev Marked resulterede også i et flot økonomisk resultat, som sammen med ovennævnte indtægter gør, at vi kan fortsætte vores renoveringsprojekt på BI-Centeret til glæde for alle foreningens medlemmer.    

Vi står igen i en situation, hvor der er brug for, at vi BI’ere genfinder entusiasmen og troen på fremtiden. Vi må knytte næverne en ekstra gang, og være hinanden behjælpelige med at bygge aktiviteterne op igen – der er brug for det i vores samfund, og vi skal sammen skabe den bedste fremtid for BI.

Vi ser frem til, at BI-Centeret igen åbner op, og må blive benyttet af rigtig mange gæster og daglige brugere. Vi ser frem til, at BI’s Venner, Bjørne Banden, Fruerne, Krolf’erne, Onsdagsholdet, Vinklubben og BI’s mange medlemmer m.fl. atter kan mødes på BI.

Vi skal have gang i de sportslige afdelinger – fodbold, bordtennis, håndbold og beach-håndbold.

COVID-19 gav desværre det sidste dødsstød til E-Sport, som vi beklageligvis har måttet opgive. Trenden inden for E-Sport er, at aktiviteterne samles i de såkaldt store klubber – eller på værelserne ude omkring i de private hjem.

I 2021 er Tony Christensen tiltrådt som ny Centeransvarlig, og Pia Larsen som ny Centerassistent. Tony og Pia er faldet godt til, og har efterhånden vænnet sig til BI’s mangeartede aktiviteter. Herfra skal der lyde en stor tak til Tony og Pia for deres indsats.

Af renoveringsopgaver forestår fortsat etablering af en nyt ventilationsanlæg i køkkenet.  Sammen med afdelingerne er det besluttet, at bl.a. toiletforholdene skal optimeres. Vi har udskiftet alle vinduer mod syd, og er i gang med forskellige andre ind- og udvendige forbedringer. Tony har sammen med Svend Andersen og onsdagsholdet forestået projekterne. Stor tak skal lyde til Svend for gennem første halvdel af 2021 at stå nærmest alene med ansvaret for de praktiske opgaver.

På den idrætspolitiske bane kæmper BI-Håndbold fortsat for at få flere haltimer i Brønderslev Hallerne for at få plads til alle medlemmer, som ønsker at spille håndbold i Brønderslev. Umiddelbart tyder det på, at det bliver Gymnastikforeningen, som får politikerne og idrætssamvirkets gunst, da støtten formentlig (igen) går til Brønderslev Hallernes projekt til kr. 40-50 mio.

Stadiongrunden indgår til dels i projektet, ligesom den indgik i de kommunale planer om at bebygge et areal af stadiongrunden med boliger. På et møde arrangeret af Nordjyllands Idrætshøjskole blev Stadiongrunden debatteret med et panel af politikere og inviterede gæster. Der var markant modstand mod opførelse af boliger på Stadiongrunden, og ideen blev kort tid senere skrinlagt.

Den fremtidige placering af Brønderslev Marked er fortsat i spil – og hænger på flere måder sammen med Stadiongrunden, da denne er nødvendig for parkering i forbindelse med Markedet.

I BI er vi af den holdning, at der bør udarbejdes en langsigtet plan for idrætten i Brønderslev – at fremtidssikre den bedste udvikling for foreningslivet. Man kan spørge sig selv: -Fremtidssikrer man den bedste udvikling for idrætten ved at bevare og udbygge beliggenheden i Knudsgade, eller burde man overveje at samle idrætten i Agdrup?

Endnu et år går på hæld i vores dejlige og mangesidede forening. Måtte 2022 blive året hvor BI’s mangeartede aktiviteter atter kan afholdes og udvikles til fulde. BI kan fejre 125-års jubilæum den 1. april 2022.  Måtte dette jubilæum samtidig blive markeringen af et farvel til Corona vil dette være fantastisk.

Den største tak for den fremragende indsats der ydes for BI.

Tak til de sportslige afdelinger, medarbejderne, bestyrelserne, udvalgene, vennerne, bingo, onsdagsholdet, markedsudvalg, centerudvalg og aktivitetsudvalg mfl. Tak for 2021.

Tak til alle Brønderslev Idrætsforenings samarbejdspartnere.

 

(Denne hilsen må gerne videregives til alle som måtte fortjene tak og ros for deres indsats for BI!)

Med disse ord vil jeg ønske alle med tilknytning til Brønderslev Idrætsforening et godt nytår. 

 

Med venlig hilsen

Brønderslev Idrætsforening

Kim Glad Andersen

Formand