Tony Winther Christensen er ansat som ny Centerleder

Der er nu ansat ny Centerleder på BI-Centeret, og valget er faldet på Tony Winther Christensen.

Tony starter på BI den 1. juni, og vi ser frem til at byde Tony velkommen.

Tony der er uddannet tømrer, vil være kendt af mangen en BI'er, da han har været aktiv i fodboldafdelingen på flere fronter.

Ny legeplads på BI-Centeret

Den nye legeplads blev taget i brug i efteråret 2018.

Det blev med et halvlangt tilløb, men efter godkendt byggetilladelse, gravearbejde og tilførsel af godkendt sand lykkedes det Svend Andersen og hans hjælpere at få styret opgaven på plads.

Tak til Øster Brønderslev Sparekasses Fond der har ydet økonomisk støtte til projektet.

 

 

 

E-Sports lokale etableret via Fondsstøtte

Det nye E-Sports lokale på BI-Centeret er etableret med donationer fra fonde:

 

  • Øster Brønderslev Sparekasses Fond (tilskud til indkøb af spillemaskiner & klimaanlæg)
  • Spar Nord Fonden (ny loftsbeklædning + gave)
  • SE Vækstpulje Nyfors (tilskud til klimaanlæg)
  • Brønderslev Kommunes anlægspulje (tilskud til rumadskillelse)
  • Krista og Hans Risagers Fond (tilskud til indkøb af spillemaskiner)

 

Der er udført et stort frivilligt arbejde ligesom BIs Venner og BIs hovedafdeling har ydet økonomisk støtte til projektet.

Cafeteriet har gennem de seneste 3 år gennemgået en større modernisering, og fremstår i bedre stand end længe set. Opgaverne er dygtigt styret på plads af Svend Andersen og de mange frivillige næver.

Den nye loftbeklædning har medført en god akkustik, og sammen med den nye LED-belysning fremstår lokalet indbydende til socialt samvær for foreningens mange medlemmer.

Den absolut dyreste del af opgaven er den man ikke umiddelbart kan se - nemlig klimaanlæget, som sikrer det gode indeklima. Det har været en omfangsrig opgave, da det nye anlæg fylder mere det gamle anlæg, og derfor ikke kan placeres på loftet, hvor det gamle anlæg oprindeligt stod. 

Det har været en bekostelig affære, som vi ikke havde klaret uden den uundværlige støtte fra Fonde - tusind tak for støtten. 

Fremtid.

Vi har nu fået etableret klimaanlæg i bordtennislokaler, kælder og cafeteria, og mangler herefter omklædningsrum for fodbold og køkkenlokalerne. Vi er gået igang med planlægning af de nye opgaver, som vi håber at kunne få løst i løbet af 2020. 

 

  E-Sports lokalet er indrettet med 20 spillestationer

 

Udstyr er udvalgt i samarbejde med DGI og Ungdomsskolen i Brønderslev

 

 

Den nye foldedør som adskiller E-Sport lokalet fra Cafeen. Der er monteret glas i felter på spær.

Læg også mærke til den nye loftsbeklædning. 

 

 Indgang til E-Sports lokalet

 

 

Det har været et langt tilløb for at få etableret E-Sports lokalet, men nu kan vi glæde os over det fine resultat, der er kommet ud af anstrengelserne.

Udvendigt mangler vi at få beklædt det nye klimaanlæg for E-Sportslokalet.

 

 Den gamle pejs blev fjernet for at skaffe plads til E-Sports lokalet, og Billardbordet måtte også flyttes til et andet lokale.

 

 Svend Andersen i gang med mejslen.

 

Det nye klimaanlæg i kælder som betjener bordtennislokaler og kælderrum.

Ny LED belysning med støtte fra SE Vækstpulje Nyfors

BI modtog en dejlig julegave december 2016 - nemlig en donation stor tkr. 250 fra SE Vækstpulje Nyfors. Donotationen skal bruges til ny LED belysning i BI-Cenetret samt efterisolering af loftsarealer. Projektet beløber sig til tkr. 394, hvoraf BI selv er ansvarlig for fremskaffelse af restbeløbet tkr. 144. Med gennemførelsen af dette projekt kan BI bidrage til besparelser på el- og varmeforbruget samt medvirke til et bedre indeklima. Loftsisoleringen er etableret, og udskiftningen af de nuværende lyskilder til LED er igangsat - et arbejde som vil ske samtidig med opsætningen af ny loftsbeklædning i Cafeen.   

Læs mere om SE Vækstpulje Nyfors:

Energi – og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af. En af de måder SE gør det på, er ved at uddele midler fra SE Vækstpulje Nyfors til at støtte værdiskabende formål.

Med vækstpuljens midler kan SE tage endnu højere grad af ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som SE´s kunder og andelshavere bevæger sig i.
SE Vækstpulje Nyfors blev etableret i forbindelse med fusionen mellem energiselskaberne Nyfors og SE i maj måned 2016. Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner. De uddeler midler tre gange årligt. Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors kan uddele op til 5 mio. kr. hvert år de næste 10 år.
www.se.dk/om-se/se-vaekstpulje-og-se-vaekstpulje-nyfors/se-vaekspulje-nyfors-formaal

 

Grundvandssænkning gennemført med støtte fra Anlægspuljen

Rapporten Bygningssættet BI-Centeret blev udarbejdet foråret 2016. En rapport som omfatter BI-Centerets tilstand 40 år efter opførelsen. Rapporten peger på flere udfordringer, som kræver udbedringer - bl.a. de mangeårige problemer med opstigende grundvand. I løbet af 2017 er den påkrævede grundvandssænkning gennemført med et godt resultat, således kælderarealerne fremstår i bedre stand end set i rigtig mange år. Tilskud stort tkr. 750 fra Brønderslev Kommunes Anlægspulje har muliggjort denne investering, og støtten har ligeledes gjort det muligt at gennemføre trin 1 i udskiftningen af det defekte ventilationsanlæg. Udskiftningen af ventilationsanlægget har betydet, at BIs bordtennisspillere efter mange års udfordringer, nu kan dyrke bordtennisspillet i et tidsvarende miljø uden kondensproblemer mv. Vi er også på vej mod forbedrede forhold i kælderens omklædningsfaciliteter og opbevaringsrum.  

Vi håber, at 2018-19 bliver de år, hvor vi kan gennemføre trin 2 i udskiftningen af ventilationsanlægget, således også omklædningsrum mv. kan fremstå i forsvarlig brugbar stand.