Grundvandssænkning gennemført med støtte fra Anlægspuljen

Rapporten Bygningssættet BI-Centeret blev udarbejdet foråret 2016. En rapport som omfatter BI-Centerets tilstand 40 år efter opførelsen. Rapporten peger på flere udfordringer, som kræver udbedringer - bl.a. de mangeårige problemer med opstigende grundvand. I løbet af 2017 er den påkrævede grundvandssænkning gennemført med et godt resultat, således kælderarealerne fremstår i bedre stand end set i rigtig mange år. Tilskud stort tkr. 750 fra Brønderslev Kommunes Anlægspulje har muliggjort denne investering, og støtten har ligeledes gjort det muligt at gennemføre trin 1 i udskiftningen af det defekte ventilationsanlæg. Udskiftningen af ventilationsanlægget har betydet, at BIs bordtennisspillere efter mange års udfordringer, nu kan dyrke bordtennisspillet i et tidsvarende miljø uden kondensproblemer mv. Vi er også på vej mod forbedrede forhold i kælderens omklædningsfaciliteter og opbevaringsrum.  

Vi håber, at 2018-19 bliver de år, hvor vi kan gennemføre trin 2 i udskiftningen af ventilationsanlægget, således også omklædningsrum mv. kan fremstå i forsvarlig brugbar stand.