Hovedgeneralforsamling 2021

Brønderslev Idrætsforening den 30. juni 2021:

Hovedforeningen afholder ordinær generalforsamling den 30. juni 2021 kl. 19.00 på

BI–Centeret med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder beretninger fra stående udvalg.
3. Fremlæggelse af regnskab og næste års budget til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget. På valg er:
    formand Kim Glad Andersen (modtager genvalg)
    sekretær Per Glad Jacobsen (modtager genvalg)
6. Valg af suppleant til forretningsudvalget.
7. Valg af revisor: På valg er Malene Lagergaard
8. Valg af revisorsuppleant: På valg er Niels Anker Ottesen
9. Eventuelt:


Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen

 

NB:

Generalforsamlingen afholdes under iagttagelse af de til enhver tid gældende Coronarestriktioner.

Vi beder derfor alle deltagere være opmærksomme på disse - herunder evt. krav om mundbind og fremvisning af gyldigt Coronapas.