Spring til indhold

Hver Tirsdag samles en skare at banko-tilhængere i Den Runde Pavillon i Hedelund. Spillene har været en stor del af BI’s ikke-sportslige indtægter stort set siden krigen. I Begyndelsen blev der spillet om levende dyr, og det kunne være noget af en oplevelse at gå hjem med en levende gås under armen.

De første år fandt spillene sted på Hotel Brønderslev, og senere blev de flyttet til Hotel Phønix. Dengang var der stor tilslutning. 275 deltagere var ikke ualmindeligt. I dag mærkes konkurrencen fra skrabespil, tv-bingo og lotto, og normalt kan der samles mellem 130 og 160 deltagere pr. gang.

En undtagelse er det årlige reklame-bankospil, hvor byens handlende dels tegner annoncer og dels i et vist omfang leverer præmierne, mens BI køber resten. Den ene gang om året – altid den første tirsdag i november, tages selve hallen i brug, og der kommer spillere fra hele Nordjylland. Som regel er der 25-30 kvarte grise plus forskellige andre ting på højkant, og der er normalt ca. 1.000 personer til at kæmpe om gevinsterne.

På årsbasis tjener BI 50.000 til 65.000 kroner på spillene. Fortjenesten kunne være større, hvis BI etablerede et banko-center. Men nok er øjeblikkelig gevinst god. Det er bare nødvendigt at tænke på, at det bliver en stor opgave at lægge over på de personer, der kommer til at løfte arven senere.