Spring til indhold

Kære BI-ambassadør,

Nytårshilsen – 2023!

Jeg vil hermed på vegne af BI’s forretningsudvalg benytte lejligheden til at takke alle frivillige, som yder en indsats for Brønderslev Idrætsforening (BI).

At begynde en nytårshilsen med at se tilbage på årets største BI begivenhed i dette regi giver god mening – ikke mindst i disse år, hvor Markedskroen vedbliver, at overraske med det ene fantastiske Marked efter det andet. Mange havde måske ventet at Markedet ville blive normaliseret efter de første par år efter COVID-19, men sådan er det heldigvis ikke gået.  Brønderslev Marked 2023 blev nærmest en kopi af de fantastiske Markeder i 2021 og 2022. 2021 markerede en fantastisk genåbning af vores lokalsamfund, og Markedet i 2022 og 2023 er på samme vis blevet en sand folkefest, vi håber, kan fortsætte. De flotte økonomiske overskud får medlemmerne stor glæde af idet der bliver mulighed for kontinuerligt at trimme forholdene på vores fælles opholdssted – BI-Centeret. Men det er jo også byens fest – Brønderslev lever med max. puls i markedsdagene. Det er absolut fantastiske oplevelser, som glæder rigtig mange gæster.

Vores Tak til BI’s mange frivillige trænere, ledere og hjælpere skal atter lyde. Foreningslivet blomstrer atter i mange sammenhænge. Børnene og de unge nyder foreningslivet i fulde drag med tilgang af nye medlemmer til følge, og mon ikke det vil smitte af på voksenidrætten også?

Efter deltagelse i et fælles digitaliseringsprojekt, har BI fået opdateret hjemmesiderne. Vi har længe haft et hængeparti i form af vores inaktive informationsskærm, hvilket vi vil råde bod på i det nye år. Der sker hele tiden nye tiltag, og i skrivende stund er vi i gang med at forbedre sikkerheden for vores medarbejdere i form af nye overvågningskameraer. Vi oplever jævnligt episoder, hvor Peer må køre ud på BI for at checke en alarm, som er blevet aktiveret. Til tider er der personer, som opholder sig på BI-Centerets område uden tilladelse, og med de nye kameraer vil vi få mulighed for at checke tingenes tilstand via mobilen.

Brønderslev Marked 2023 blev som tidligere nævnt igen et sandt tilløbsstykke. Markedet er et sandt festfyrværkeri af samfundsglæde samlet på Markedspladsen i Brønderslev, hvor mange gæster kommer langvejs fra. Der festes og hygges igennem i et omfang som er ganske fantastisk. Markedskroen har det store overblik, og der tænkes kontinuerligt i nye tiltag – en af de store opgaver er at sikre tilstrækkelige mængder af øl og andet guf til de tørstige og festglade Nordjyder.

Det er virkelig en oplevelse at deltage som hjælper, og opleve nærmest alting klappe til punkt og prikke, da de dygtige arrangører Markedskroen har styr på alt hvad der skal fungere, for at vores fantastiske arrangement kan gennemføres.

Bingo folket er godt undervejs igen, men har i år måttet skifte location til Den Runde Pavillon, da foyeren i Brønderslev Hallen skulle renoveres, og det er sidenhen besluttet at blive i Den Runde Pavillon, da prisen for leje af lokalerne i Brønderslev Hallen blev fordoblet. Det store Bingo spil kunne desværre ikke gennemføres i 2023.

Brønderslev Marked og Bingo er udover den kommunale støtte Hovedafdelingens vigtigste indtægtskilder. De flotte resultater af Brønderslev Marked og Bingo sikrer, at Hovedafdelingen har en sund økonomi, og kan drive BI-Centeret på fornuftig vis til glæde for medlemmerne og de daglige brugere. Fordelene ved at være herre i eget hus vurderer vi fortsat at være til stor fordel for BI’s mange medlemmer i rigtig mange sammenhænge.

BI’s Venner som år efter år yder støtte til de sportslige afdelinger, har i år doneret nye stole til Cafeen. BI’s håndboldafdeling har fået ny formand, da Malene Fisker har takket ja til opgaven og Svend Andersen kunne i maj måned fejre sin 80 års fødselsdag.

De flotte økonomiske resultater af især Brønderslev Marked gør, at vi kan fortsætte vores renoveringsopgaver på BI-Centeret til glæde for alle foreningens medlemmer. I år har vi fået renoveret toiletterne i kælderen, og garderoben i kælderen er ligeledes nyrenoveret. Peer har netop fjernet de gamle skabe i tøjrummet i kælderen og repareret væggene. Målet er at etablere omklædning i dette rum, men der er et par udfordringer i form af forskellige tilladelser, som vi først skal have på plads. Øster Brønderslev Sparekasses Fond støtter dette projekt med kr. 75.000. Af nye tiltag er der ligeledes planer om at opføre en overdækket terrasse på nordsiden af køkkenarealet, som opholdssted for nye aktiviteter og hyggeligt samvær. Dette projekt støttes med kr. 100.000 af Brønderslev Kommunes anlægsfond. I teknikrum og kælder er der etableret varmeflader på ventilationsanlæg og der er udskiftet div. rustne vand- og varmerør.

I årets løb har vi uden held undersøgt mulighederne for kommunal støtte til etablering af fjernvarme, solceller og varmepumper. Energiudgifterne var på himmelflugt, men er glædeligvis faldet igen til et nogenlunde normalt niveau.          

Det har været dejligt at opleve BI-Centeret summe af aktivitet, og blive benyttet af rigtig mange gæster og daglige brugere. Der er igen fuld gang i BI’s Venner, Bjørne Banden, Fruerne, Krolf’erne, Onsdagsholdet, Vinklubben og BI’s mange aktive medlemmer.

”Farmer” og Pia styrer mangen en opgave på BI-Centeret på bedste vis, og er begge med til at styrke sammenholdet i foreningen. Stor tak til Peer og Pia for deres indsats.

 Der er mange daglige gøremål på BI-Centeret, og Peer har sammen med Svend Andersen og onsdagsholdet forestået mangen en reparation. Stor tak til alle som bidrager til løsningen af de mange praktiske opgaver.

Endnu et år går på hæld i vores dejlige og mangesidede forening. Vi håber at 2024 bliver året hvor de forskellige krige i verden stopper, og hvor verdensfreden atter bliver genoprettet.  

Den største tak for den fremragende indsats der ydes for BI.

Tak til de sportslige afdelinger, medarbejderne, bestyrelserne, udvalgene, vennerne, bingo, onsdagsholdet, markedsudvalg, centerudvalg og aktivitetsudvalg mfl. Tak for 2023.

Tak til alle Brønderslev Idrætsforenings samarbejdspartnere.

Med disse ord vil jeg ønske alle med tilknytning til Brønderslev Idrætsforening et godt nytår.

Med venlig hilsen

Brønderslev Idrætsforening

Kim Glad Andersen

Formand