Spring til indhold

Kære BI-ambassadør,

Nytårshilsen – 2022!

Jeg vil hermed på vegne af BI’s forretningsudvalg benytte lejligheden til at takke alle frivillige, som yder en indsats for Brønderslev Idrætsforening (BI).

Så blev vi endelig fri for COVID-19 – eller vi har lært at leve med den. Mange havde forventet at også Markedet ville blive normaliseret, men sådan gik det heldigvis ikke.  Brønderslev Marked 2022 blev nærmest en kopi af det fantastiske Marked i 2021 der kom til at markere en fantastisk genåbning af vores lokalsamfund. Markedet 2022 blev på samme vis en sand folkefest, vi sent vil glemme. Det var absolut fantastisk.

Vores Tak til BI’s mange frivillige trænere, ledere og hjælpere kommer således ovenpå et nogenlunde normaliseret 2022 set gennem de lokale sportsøjne. Foreningslivet blomstrer atter i mange sammenhænge. Især børnene og de unge har kastet sig over idrætten igen, hvorimod det fortsat halter en del for de voksne aktive.

Rigtig mange mennesker har glædet sig over atter at kunne mødes i de sociale sammenhænge, og BI-Centeret har atter summet af aktivitet og forandringer.

BI har deltaget i et digitaliseringsprojekt, hvor slutresultatet skal resultere i en ny og opdateret hjemmeside – et fælles univers for BI. Spar Nord Fonden har støttet projektet med kr. 30.000. Projektet har omfattet fire workshops om Conventus, Infoskærm, Video og Presse & Facebook. Den nye hjemmeside er netop blevet aktiveret, og de næste uger vil gå med at få hjemmesiden optimeret.

Et af målene med den nye hjemmeside har været, at det skal være muligt at bestille mødelokaler og forplejning online.

Den 1. april 2022 kunne Brønderslev Idrætsforening fejre 125 års jubilæum, som blev fejret med sportslige aktiviteter, reception og medlemsfest. Et helt igennem fint arrangement og en minderig dag.  

Brønderslev Marked blev som tidligere nævnt et sandt tilløbsstykke. Markedet blev som sidste år et sandt festfyrværkeri af samfundsglæde samlet på Markedspladsen i Brønderslev. Der blev festet og hygget igennem som sjældent set. Markedskroen var i år fuldt på forkant med, at sidste års fantastiske fest kunne gentages – en fest hvor der blev festet så intenst og folkeligt, at forsyningskæderne udi mad og drikkevarer på det nærmeste løb tør allerede i løbet af fredagen. Holdet bag Markedet – i daglig tale Markedskroen – præsterede et kæmpe overblik, og der var i år atter tilstrækkeligt med øl til de tørstige og festglade Nordjyder.

Det blev igen en helt igennem formidabel oplevelse at deltage som hjælper, og – der skal lyde en kæmpestor tak til Markedskroen, og alle som bidrog til dette fantastiske og uforglemmelige arrangement.

Bingo aktiviteterne er også kommet godt i gang igen og der er gang i aktiviteterne. Det store Bingo spil måtte dog aflyses, og vi ser frem til at det store Bingo spil kan gennemføres i 2023.

Som de fleste ved, er Brønderslev Marked og Bingo udover den kommunale støtte Hovedafdelingens vigtigste indtægtskilder. De flotte resultater af Brønderslev Marked og Bingo har medført, at Hovedafdelingen har en sund økonomi, og kan drive BI-Centeret på fornuftig vis til glæde for især medlemmerne og de daglige brugere. Fordelene ved at være herre i eget hus kan ikke overvurderes, og kommer BI’s medlemmer til gode i rigtig mange sammenhænge.

De flotte økonomiske resultater af især Brønderslev Marked gør, at vi kan fortsætte vores renoveringsopgaver på BI-Centeret til glæde for alle foreningens medlemmer. Der dukker til tider uforudsigelige opgaver op – således også i 2022 hvor pumperne til toiletterne i kælderen var slidt op, og måtte skiftes. Her sidst på året er der endelig blevet tid til at sætte gang i renoveringen af de sanitære forhold, og toiletterne i kælderen vil som de første blive opgraderet.    

Det har været dejligt at opleve BI-Centeret summe af aktivitet, og blive benyttet af rigtig mange gæster og daglige brugere. Der er igen fuld gang i BI’s Venner, Bjørne Banden, Fruerne, Krolf’erne, Onsdagsholdet, Vinklubben og BI’s mange medlemmer.

Peer Sørensen afløste fra efterårets start Tony Christensen som ny Centeransvarlig, da Tony ønskede at vende tilbage til sit gamle hverv. Peer – i daglig tale ”farmer” – er kommet godt i gang, og begynder at vænne sig til de mangeartede opgaver på BI-Centeret. Peer og Pia (BI’s centerassistent) har fundet sammen i et rigtigt godt samarbejde til glæde for BI’s mange brugere. Der skal således lyde en stor tak til Peer og Pia for deres indsats.

 Af renoveringsopgaver forestår fortsat etablering af en nyt ventilationsanlæg i køkkenet – et projekt som foreløbig er sat på standby til fordel for en opgradering af de sanitære forhold. Der er mange daglige gøremål på BI-Centeret, og Peer har sammen med Svend Andersen og onsdagsholdet forestået mangen en reparation. Stor tak til alle som bidrager til løsningen af de mange praktiske opgaver.

De store forbrugsudgifter BI har på gas og el, har foranlediget en undersøgelse af hvor vidt det kan betale sig at få etableret fjernvarme på BI, men en tilslutningspris på 1,6 mio. plus moms har medført, at vi indtil videre har valgt at se tiden an, og håbe på at tingene atter normaliseres.

På den idrætspolitiske bane har BI-Håndbold kæmpet bravt for at blive tilgodeset i forhold til at få en ny idrætshal placeret ved BI-Centeret. Politikerne valgte dog at tilgodese Gymnastikforeningen og Brønderslev Hallerne.

I BI er vi fortsat af den holdning, at der bør udarbejdes en langsigtet plan for idrætten i Brønderslev – at fremtidssikre den bedste udvikling for foreningslivet. Man kan spørge sig selv: -Fremtidssikrer man den bedste udvikling for idrætten ved at bevare og udbygge beliggenheden i Knudsgade, eller burde man overveje at samle idrætten i Agdrup?

Endnu et år går på hæld i vores dejlige og mangesidede forening. Vi håber at 2023 bliver året hvor krigen i Ukraine stopper, og hvor verdensfreden atter bliver genoprettet.  

Den største tak for den fremragende indsats der ydes for BI.

Tak til de sportslige afdelinger, medarbejderne, bestyrelserne, udvalgene, vennerne, bingo, onsdagsholdet, markedsudvalg, centerudvalg og aktivitetsudvalg mfl. Tak for 2022.

Tak til alle Brønderslev Idrætsforenings samarbejdspartnere.

(Denne hilsen må gerne videregives til alle som måtte fortjene tak og ros for deres indsats for BI!)

Med disse ord vil jeg ønske alle med tilknytning til Brønderslev Idrætsforening et godt nytår.

Med venlig hilsen

Brønderslev Idrætsforening

Kim Glad Andersen

Formand