Spring til indhold

Hovedgeneralforsamling den 22. april 2024

Mandag d. 22. april 2024 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning, herunder beretning fra de sportslige afdelinger.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og næste års budget til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget.
  På valg er:
  Per Taagaard (kasserer) – modtager genvalg
  Lars Larsen (næstformand) – modtager genvalg
 6. Valg af suppleant til forretningsudvalget.
  På valg er:
  Flemming Holm – modtager genvalg
 7. Valg af revisor.
  På valg er:
  Malene Lagergaard
 8. Valg af revisorsuppleant.
  På valg er:
  Niels A. Ottesen
 9. Eventuelt.