Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i BI består af:

  • Forretningsudvalget
  • De tre afdelingsformænd (fodbold, håndbold og bordtennis)
Formand: Kim Glad Andersen
Næstformand: Lars Larsen
Kasserer: Per Taagaard
Sekretær: Per Glad Jacobsen
Suppleant: Flemming Holm
Formand: Fodbold: Torben Lagergaard
Repræsentant: Håndbold: Pia Høst
Formand: Bordtennis: Jens Knudsen
Formand: BIs Venner: HC Poulsen

Hovedbestyrelsen har nedsat følgende underudvalg, som du kan læse mere om på de respektive sider:

  • Center udvalget
  • Banko udvalget
  • Markedskroen

Forretningsudvalg:

Formand:               Kim Glad Andersen
Næstformand: Lars Larsen
Kasserer: Per Taagaard
Sekretær: Per Glad Jacobsen
Suppleant: Flemming Holm