Nyheder

  • Hovedgeneralforsamling

    Hovedgeneralforsamling 16-04-2018. - I hovedbestyrelsen er vi selv af den opfattelse, at vi bidrager med en en rigtig god oplevelse, når årets hovedgeneralforsamling afholdes ;-) - men måske tiden er inde til at justere lidt...? Det er ...
  • Ny LED belysning med støtte fra SE Vækstpulje Nyfors

    BI modtog en dejlig julegave december 2016 - nemlig en donation stor tkr. 250 fra SE Vækstpulje Nyfors. Donotationen skal bruges til ny LED belysning i BI-Cenetret samt efterisolering af loftsarealer. Projektet beløber sig til tkr. 394, hvoraf...
  • Grundvandssænkning gennemført med støtte fra Anlægspuljen

    Rapporten Bygningssættet BI-Centeret blev udarbejdet foråret 2016. En rapport som omfatter BI-Centerets tilstand 40 år efter opførelsen. Rapporten peger på flere udfordringer, som kræver udbedringer - bl.a. de mange&ari...