Nyheder

  • Hyldest til de frivillige ledere

    Hovedtemaet på Hovedgeneralforsamlingen for 2018 var en hyldest til frivilligheden og en markering af afslutningen på etape 1 af renoveringsprojekt "Bygningssættet BI-Centeret". Aftenen blev traditionen tro indledt med spisning for de fr...
  • Ny LED belysning med støtte fra SE Vækstpulje Nyfors

    BI modtog en dejlig julegave december 2016 - nemlig en donation stor tkr. 250 fra SE Vækstpulje Nyfors. Donotationen skal bruges til ny LED belysning i BI-Cenetret samt efterisolering af loftsarealer. Projektet beløber sig til tkr. 394, hvoraf...
  • Grundvandssænkning gennemført med støtte fra Anlægspuljen

    Rapporten Bygningssættet BI-Centeret blev udarbejdet foråret 2016. En rapport som omfatter BI-Centerets tilstand 40 år efter opførelsen. Rapporten peger på flere udfordringer, som kræver udbedringer - bl.a. de mange&ari...